Γιώργος Πρεβελάκης
ΟΙ ΟΜΟΡΦΕΣ
Η ιστορία των
Ελληνικών Καλλιστείων
1952 - 1999.

Τηλ: 210 7224 774THE BEAUTIES
By George Prevelakis
The History of the
Greek Beauty Pageants
1952 - 1999

Tel: (+30) 210 7224 774